Mathieu Durand Mathieu Durand

Mathieu DurandAssistant de recherche
mathieu.durand@usherbrooke.ca
+1 819 821 8000 ext. 70455


Elvy Lapointe Elvy Lapointe

Elvy Lapointe Assistante de recherche
elvy.lapointe@usherbrooke.ca
+1 819 821 8000 ext. 70455


Philippe Thibault Philippe Thibault

Philippe ThibaultAssistant de recherche en bioinformatique
webmestre

philippe.thibault2@usherbrooke.ca
+1 819 821 8000 ext. 72324